Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Ffair Haf:

Ffair Haf:

25th June 2013

Bydd y Ffair Haf yn cael ei chynnal ddydd Gwener yma sef Mehefin 28ain am 3:30.

Bydd llawer o bethau i chi eu mwynhau fel addurno cacennau, castell fownsio, barbeciw a sawl stondin a gweithgaredd arall.

Gofynnwn yn garedig i chi ddod â bag ar gyfer y nwyddau rydych yn eu prynu.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld chi yno.