Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2014/15

Llongyfarchiadau i'r timoedd pel-rwyd a rygbi ddydd Gwener.

Llongyfarchiadau i'r timoedd pel-rwyd a rygbi ddydd Gwener.

20th April 2015

Aeth rhai o ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 i chwarae rygbi a phel-rwyd dydd Gwener. Darllenwch fwy...

Stondin Hufen Iâ:

Stondin Hufen Iâ:

20th April 2015

Bydd y PTA yn cynnal stondin hufen iâ ar iard yr adran Iau ar ol ysgol nos Wener. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

17th April 2015

Dyma rai o'r pethau sy'n digwydd yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân yr wythnos hon: Darllenwch fwy...

Cystadleuaeth Hetiau Pasg:

Cystadleuaeth Hetiau Pasg:

13th April 2015

Diolch yn fawr iawn i bawb gymerodd rhan yn y gystadleuaeth heddiw. Darllenwch fwy...

Canlyniadau Celf, Dylunio a Thechnoleg Cenedlaethol yr Urdd 2015:

Canlyniadau Celf, Dylunio a Thechnoleg Cenedlaethol yr Urdd 2015:

12th April 2015

Mae rhai o'r disgyblion wedi gwneud yn dda iawn yn y cystadleuaethau celf eleni. Darllenwch fwy...