Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2014/15

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

24th May 2015

Mae'n wythnos hanner tymor yr wythnos hon felly does dim ysgol i'r disgyblion. Darllenwch fwy...

Cyngerdd yr Eisteddfod:

Cyngerdd yr Eisteddfod:

21st May 2015

Da iawn i bawb yn y gyngerdd neithiwr. Darllenwch fwy...

Llongyfarchiadau i'r tim rygbi:

Llongyfarchiadau i'r tim rygbi:

17th May 2015

Cymerodd y tim ran mewn cystadleuaeth rygbi ddydd Gwener. Darllenwch fwy...

Eisteddfod yr Urdd, Caerffili 2015:

Eisteddfod yr Urdd, Caerffili 2015:

14th May 2015

Mae Eisteddfod yr Urdd yn dod i Gaerffili yn ystod wythnos hanner tymor. Darllenwch fwy...

Llongyfarchiadau mawr i'r tîm pêl rwyd yn y gystadleuaeth ddydd Mercher.

Llongyfarchiadau mawr i'r tîm pêl rwyd yn y gystadleuaeth ddydd Mercher.

14th May 2015

Chwaraeodd pawb yn dda iawn yn y gemau gwahanol. Darllenwch fwy...