Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2014/15

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

8th May 2015

Dyma rai o'r pethau sy'n digwydd yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân yr wythnos hon: Darllenwch fwy...

parkrun Pontypwl:

parkrun Pontypwl:

6th May 2015

Rydym yn gobeithio cael nifer fawr o ddisgyblion i gymryd rhan yn parkrun Pontypwl ar fore dydd Sul am 9 o'r gloch. Darllenwch fwy...

Daeargryn Nepal:

Daeargryn Nepal:

1st May 2015

Ar ddydd Llun, Mai 11eg, byddwn yn casglu arian ar gyfer apel daeargryn Nepal trwy Achub y Plant. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

1st May 2015

Dyma rai o'r pethau sy'n digwydd yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân wythnos yma: Darllenwch fwy...

Cyngerdd yr Eisteddfod:

Cyngerdd yr Eisteddfod:

24th April 2015

Ar nos Fercher, Mai 20fed, byddwn yn cynnal cyngerdd ar y cyd gydag Ysgol Panteg er mwyn codi arian i’r ysgol ac er lles yr holl ddisgyblion. Darllenwch fwy...