Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2014/15

Diwrnod Agored:

Diwrnod Agored:

24th April 2015

Ar ddydd Gwener yr 1af o Fai fe fyddwn yn cynnal diwrnod agored yn yr ysgol. Darllenwch fwy...

parkrun Pontypwl:

parkrun Pontypwl:

24th April 2015

Rydym yn gobeithio cael nifer fawr o ddisgyblion i gymryd rhan yn parkrun Pontypwl ar fore dydd Sul, Mai'r 10fed am 9 o'r gloch. Darllenwch fwy...

Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd:

Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd:

24th April 2015

Rhwng Mai 5ed -12fed bydd disgyblion Blynyddoedd 2-6 yn cael eu profi o ran Darllen a Rhifedd. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

24th April 2015

Dyma rai o'r pethau sy'n digwydd yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân yr wythnos hon: Darllenwch fwy...

Presenoldeb 100%

Presenoldeb 100%

22nd April 2015

Llongyfarchiadau i'r 126 disgybl cafodd 100% presenoldeb ar gyfer yr ail dymor. Darllenwch fwy...