Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2010/11

Llwyddiant yn y Cwis Eco:

Llwyddiant yn y Cwis Eco:

7th April 2011

Llongyfarchiadau mawr i'r tîm o ddisgyblion o flynyddoedd 5 a 6 gymerodd rhan yn yr eco cwis heno. Darllenwch fwy...

Clwb Plant y Tri Arth:

Clwb Plant y Tri Arth:

5th April 2011

Gan ein bod yn cynnal wythnos menter a busnes wythnos nesaf a gan fod prynhawn agored ar y diwrnod olaf, ni fydd Clwb Plant y Tri Arth ymlaen ar nos Wener, y 15fed o Ebrill. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

4th April 2011

Dyma rai o'r pethau fydd yn digwydd yn yr ysgol yr wythnos hon: Darllenwch fwy...

Llwyddiant yn yr Eisteddfod Sir:

Llwyddiant yn yr Eisteddfod Sir:

3rd April 2011

Llongyfarchiadau i bob un gymerodd rhan yn yr Eisteddfod Sir ddoe. Darllenwch fwy...

Diolch am eich cyfraniadau:

Diolch am eich cyfraniadau:

1st April 2011

Diolch i bob un am gyfrannu yn ystod ein diwrnodau gwisg anffurfiol. Darllenwch fwy...