Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2010/11

Llongyfarchiadau mawr i Owen o flwyddyn 6:

Llongyfarchiadau mawr i Owen o flwyddyn 6:

5th May 2011

Mae Owen wedi bod yn llwyddiannus gyda chystadleuaeth ysgrifennu stori 100 gair gyda'r Reader's Digest. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

3rd May 2011

Dyma rai o'r pethau fydd yn digwydd yn yr ysgol yn ystod yr wythnos.
(Does dim clybiau ar ôl ysgol tan ddydd Llun, yr 16eg o Fai) Darllenwch fwy...

Ymweliad gan Rhod Gilbert:

Ymweliad gan Rhod Gilbert:

14th April 2011

Ddoe, cawsom ni'r fraint o gwmni Rhod Gilbert yn yr ysgol. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

11th April 2011

Dyma rai o'r pethau fydd yn digwydd yn yr ysgol yr wythnos hon: Darllenwch fwy...

Wythnos Menter a Busnes:

Wythnos Menter a Busnes:

11th April 2011

Yn ystod yr wythnos, byddwn yn cynnal gwahanol weithgareddau a gweithdai er mwyn hybu menter a busnes yn yr ysgol; er mwyn meithrin sgiliau’r disgyblion ac er mwyn rhoi cyfle i bob disgybl gael profiad o’r byd gwaith. Darllenwch fwy...