Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2010/11

Llongyfarchiadau i'r rheiny gymerodd rhan yn yr Eisteddfod Gylch heddiw.

Llongyfarchiadau i'r rheiny gymerodd rhan yn yr Eisteddfod Gylch heddiw.

19th March 2011

Aeth dros 30 o ddisgyblion, aelodau o staff a rhieni i'r Eisteddfod yn Ysgol Gynradd Bro Helyg heddiw. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r wythnos:

Trefniadau'r wythnos:

19th March 2011

Dyma rai o'r pethau fydd yn digwydd yn yr ysgol yr wythnos hon: Darllenwch fwy...

Cyngor yr ysgol yn cwrdd â Maer Cwmbrân

Cyngor yr ysgol yn cwrdd â Maer Cwmbrân

17th March 2011

Ddoe, aeth aelodau o'r Cyngor i Ganolfan Sifig Cwmbrân. Darllenwch fwy...

Llyfr Cymorth TGCh:

Llyfr Cymorth TGCh:

17th March 2011

Mae tri o ddisgyblion blwyddyn 3 wedi bod yn brysur yn creu llyfr cymorth i ddisgyblion (ac athrawon) yr ysgol. Darllenwch fwy...

Diwrnod y Trwynau Coch:

Diwrnod y Trwynau Coch:

14th March 2011

Byddwn yn cynnal diwrnod gwisg anffurfiol yn yr ysgol ddydd Gwener gan ei fod yn ddiwrnod y ‘trwynau coch’. Darllenwch fwy...