Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2010/11

Bwyta'n Iach:

Bwyta'n Iach:

10th May 2011

Yn ogystal â'r arddangosfa gelf, cafwyd stondin bwyta'n iach yn yr ysgol heno a daeth cynryhciolwyr o 'Arlwyo Torfaen' i siarad gyda rhieni. Darllenwch fwy...

Digwyddiadau Blwyddyn 6:

Digwyddiadau Blwyddyn 6:

10th May 2011

Dyma rai o'r pethau sy'n mynd ymlaen gyda blwyddyn 6 dros yr wythnosau nesaf: Darllenwch fwy...

Llongyfarchiadau mawr i Billy a Jake, dau ddisgybl ym mlwyddyn 6.

Llongyfarchiadau mawr i Billy a Jake, dau ddisgybl ym mlwyddyn 6.

10th May 2011

Chwaraeodd y ddau yn Stadiwm y Mileniwm ar ddydd Sadwrn. Darllenwch fwy...

Ffrindiau Ffeil:

Ffrindiau Ffeil:

9th May 2011

Bydd disgyblion blwyddyn 6 yn ysgrifennu adroddiad dyddiol am yr ysgol bob dydd yr wythnos hon. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

9th May 2011

Dyma rai o'r pethau fydd yn digwydd yn yr ysgol yr wythnos hon: Darllenwch fwy...