Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

27th June 2019

Dyma'r trefniadau ar gyfer wythnos nesaf yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân:

Dydd Llun:
Clwb Lles yn ystod amser cinio ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2.
Bydd disgyblion blwyddyn 5 dosbarth Miss Heledd Williams yn derbyn hyfforddiant Addysg Gorfforol heddiw ar sut i gynnal clybiau Addysg Gorfforol eu hunain. (Gall y disgyblion hyn wisgo cit ymarfer corff i'r ysgol heddiw.)
Clwb 'Pound Fit' ar ôl ysgol tan 4:45.

Dydd Mawrth:
Clwb Celf ar gyfer disgyblion blwyddyn 4 yn ystod amser cinio.
Trip i'r Pwyllgor Eco. (Mae'r rhai sy'n mynd ar y daith wedi derbyn llythyr.)
Cyngerdd côr yn Sainsbury's, Cwmbrân. Bydd y disgyblion yn cerdded yno erbyn 3 a bydd y perfformiad yn gorffen am 4:30. Gofynnwn yn garedig i chi godi'ch plentyn o Sainsbury's am 4:30 os gwelwch yn dda. (Bydd angen gwisg y côr ar y disgyblion os gwelwch yn dda.) Gweler y llythyr yn y rhan 'Llythyron Adref'.
Clwb coginio i ddisgyblion blwyddyn 3 ar ôl ysgol. (3:30-4:30)
Dim ymarfer côr ar ôl ysgol achos y gyngerdd.

Dydd Mercher:
Gwasanaeth diwedd blwyddyn:
Dosbarthiadau Miss Sheppeard a Mrs Dalgleish am 09:30
Dosbarthiadau Miss Hughes a Miss Wena Williams am 2 o'r gloch
Ymgyrch beicio / sgwtera i'r ysgol. (#WheelieWednesday)
Clwb Gwyddoniaeth ar gyfer disgyblion blwyddyn 4 yn ystod amser cinio.
Clwb gwyddbwyll yn ystod amser cinio ar gyfer disgyblion blynyddoedd 5 a 6.
* Arddangosfa gelf plant y Cyfnod Sylfaen - neuadd yr ysgol rhwng 3:30 a 4:30. Croeso i chi ddod i'r neuadd er mwyn gweld gwaith celf eich plentyn yn cael ei arddangos. *
Clwb yr Urdd ar gyfer disgyblion blynyddoedd 5 a 6. (3:30 - 4:30)
Clwb pêl-rwyd ar gyfer disgyblion blynyddoedd 3, 4, 5 a 6. (3:30 - 4:30)

Dydd Iau:
Jambori'r Urdd ar gyfer plant blwyddyn 2. (Mae'r plant wedi derbyn llythyr - bydd angen gwisg ysgol a phecyn cinio ar y plant os gwelwch yn dda.)
Gwers nofio ar gyfer disgyblion blwyddyn 4 dosbarthiadau Miss Heledd Williams a Miss Broad.
Clwb natur ar gyfer plant blwyddyn 2 yn ystod amser cinio.
Clwb HWB ar gyfer disgyblion blynyddoedd 3 a 4 yn ystod amser cinio.
Clwb pêl-droed ar ôl ysgol ar gyfer disgyblion blynyddoedd 4, 5 a 6 rhwng 3:30 a 4:30.

Dydd Gwener:
Sesiwn bontio: Bydd y disgyblion yn cwrdd â'u hathro / athrawes newydd ar gyfer sesiwn heddiw. (10:45 -12)
Sesiwn beicio ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 sy'n cymryd rhan.
Bydd aelodau o'r Gymdeithas Rieni yn gwerthu hufen iâ ayyb ar yr iard ar ddiwedd y dydd. (50c)

Diolch yn fawr.