Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Ymweliad y Cyngor-Eco gyda ffatri Knauf:

Ymweliad y Cyngor-Eco gyda ffatri Knauf:

3rd July 2019

Aeth pedwar aelod o'r Cyngor-Eco i'r ffatri yng Nghwmbrân ddoe.

Gan fod y disgyblion wedi ennill y cwis Eco ychydig fisoedd yn ôl, aeth y disgyblion i'r ffatri ar gyfer ymlweiad. Mwynhaodd y disgyblion yn fawr iawn - diolch yn fawr i'r gweithwyr am y croeso.

Diolch yn fawr.