Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Mabolgampau'r Urdd:

Mabolgampau'r Urdd:

27th June 2019

Da iawn i'r disgyblion a gymerodd ran ym mabolgampau'r Urdd heno.

Aeth disgyblion o Gyfnod Allweddol 2 i gystadlu yn erbyn ysgolion eraill y clwstwr yn Stadiwm Cwmbrân heno. Roedd y disgyblion yn wych ac fe ddaethant yn ail yn y gystadleuaeth.

Rydym yn falch iawn ohonynt i gyd. Da iawn.