Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Perfformiad y côr yn Sainsbury's, Cwmbrân:

Perfformiad y côr yn Sainsbury's, Cwmbrân:

3rd July 2019

Diolch yn fawr i'r côr am berfformio yn Sainsbury's ddoe.

Gwahoddwyd y côr i ganu yn Sainsbury's ar ôl ysgol ddoe a mwynhaodd y disgyblion berfformio i'r cwsmeriaid a chodi arian i'r ysgol ar yr un pryd.

Diolch yn fawr i Miss Hughes am ei holl waith a da iawn i'r disgyblion.