Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Gŵyl Ryngwladol Gwynllyw:

Gŵyl Ryngwladol Gwynllyw:

26th June 2019

Aeth rhai o ddisgyblion blwyddyn 5 i gymryd rhan yng ngŵyl ryngwladol yn Ysgol Gwynllyw heddiw.

Cymerodd holl ysgolion y clwstwr ran mewn wythnos ryngwladol wythnos ddiwethaf ac heddiw, aeth pob ysgol i Wynllyw i gyflwyno eu gwaith. Roedd yn brofiad hyfryd i'r disgyblion ac fe fwynhaon nhw gymryd rhan yn y diwrnod a dysgu ieithoedd newydd.

Diolch yn fawr iawn i'r tîm ieithoedd yn Ngwynllyw am drefnu'r diwrnod.

Diolch!