Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

4th July 2011

Dyma rai o'r pethau fydd yn digwydd yn yr ysgol yn ystod yr wythnos:

Dydd Llun:
'Computer Explorers' tan 5.
Clwb chwaraeon tan 5.

Dydd Mawrth:
Dim gwasanaeth 'Disgybl yr wythnos'.
Clwb chwaraeon ar gyfer blynyddoedd 4, 5 a 6 tan 4:30.
Criced ar gyfer blynyddoedd 4 a 5.
Beicio ar gyfer blwyddyn 6.
Adroddiadau blynyddol allan heddiw.

Dydd Mercher:
Clwb yr Urdd ar gyfer blynyddoedd 5 a 6.
Mabolgampau'r ysgol. (9:30)

Dydd Iau:
Clwb TGCh tan 5.
Blwyddyn 6 i Ysgol Gyfun Gwynllyw.

Dydd Gwener:
Clwb darllen ar gyfer blynyddoedd 5 a 6 yn ystod amser cinio.
Ail ddiwrnod y mabolgampau. (Os oes angen)

Diolch.