Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Mabolgampau

Mabolgampau

5th July 2011

Trefniadau'r Mabolgampau

Mae rhagolygon y tywydd ar gyfer yfory yn dangos glaw yn ystod y dydd. Mi fyddwn yn gwneud penderfyniad bore yfory os bydd angen gohirio'r Mabolgampau oherwydd rhesymau Iechyd a Diogelwch. Mi fyddwn yn diweddaru’r wefan gyda’r wybodaeth am drefniadau’r dydd cyn 8 o’r gloch. Caniateir i’r plant ddod i’r ysgol yn eu dillad chwaraeon.