Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Dim Mabogampau heddiw:

Dim Mabogampau heddiw:

6th July 2011

Yn anffodus bydd rhaid i ni ohirio’r Mabolgampau heddiw.

Yn anffodus bydd rhaid i ni ohirio’r Mabolgampau heddiw oherwydd rhesymau Iechyd a Diogelwch. Mae’r rhagolygon yn dangos tywydd gwlyb ar gyfer gweddill yr wythnos hefyd.

Oherwydd hyn, rydym nawr wedi clustnodi dydd Llun yr 11eg o Orffennaf ar gyfer y Mabolgampau. Roedd rhaid i ni symud rhai digwyddiadau a newid trefniadau eraill er mwyn gwneud hyn ond roedd y staff yn teimlo y dylwn wneud pob ymdrech er mwyn sicrhau nad oedd y plant yn colli diwrnod Mabolgampau.