Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

9th July 2011

Dyma rai o'r pethau fydd yn digwydd yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân yr wythnos hon:

Dydd Llun:

Mabolgampau.
(Cadwch lygad ar y wefan rhag ofn bod newidiadau)

'Computer Explorers' tan 5.
Clwb chwaraeon tan 5.

Dydd Mawrth:
Dim gwasanaeth 'Disgybl yr wythnos'.

Taith diwedd blwyddyn 5 a 6:
Pwll Rhynglwadol Caerdydd a'r sinema.

Clwb chwaraeon ar gyfer blynyddoedd 4, 5 a 6 tan 4:30.
Criced ar gyfer blynyddoedd 4 a 5.
Beicio ar gyfer blwyddyn 6. (tan 5)

Noson agored yn yr ysgol.

Dydd Mercher:

Taith diwedd blwyddyn 3 a 4.
(Sinema'r Odeon a bowlio yng Nghaerdydd)

Dim Clwb yr Urdd.

Dydd Iau:

Bydd athrawon Gwynllyw yn ymweld a disgyblion blwyddyn 6.

Dim Clwb TGCh.

Picnic Meithrin.

Noson diwedd blwyddyn ar gyfer disgyblion blwyddyn 6.
Bowlplex, Cwmbran. (4:30-6)

Dydd Gwener:

Taith diwedd blwyddyn y dosbarthiadau derbyn. (Fferm Walnut Tree)

Ffair Haf yr ysgol.
Dewch i gefnogi.

Diolch.