Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Pacio bagiau ar gyfer yr Urdd:

Pacio bagiau ar gyfer yr Urdd:

26th June 2011

Diolch yn fawr i bawb ddaeth i gefnogi gyda'r ymgyrch ddydd Sadwrn.

Diolch yn fawr i'r athrawon, disgyblion a rhieni ddaeth i gefnogi gyda'r pacio bagiau yn TESCO, Casnewydd ddydd Sadwrn.

Casglon ni £520 tuag at yr Urdd yn ein cylch. Bydd yr arian yn mynd tuag at gadw costau tripiau ayyb mor isel a phosib yn y dyfodol.

Diolch.