Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

26th June 2011

Dyma rai o'r pethau fydd yn digwydd yn yr ysgol yn ystod yr wythnos:

Dydd Llun:
Clwb TGCh yn ystod amser cinio.
(12:30-1)
Dim 'Computer Explorers' heno.
Clwb chwaraeon tan 5.

Cofiwch wylio Rhalglen X-ray heno er mwyn gweld rhai o ddisgyblion blwyddyn 6.

Dydd Mawrth:
Gwasanaeth 'Disgybl yr wythnos'.
(9:10 y bore)
Clwb chwaraeon ar gyfer blynyddoedd 4, 5 a 6 tan 4:30.
Criced ar gyfer blynyddoedd 4 a 5.
Beicio ar gyfer blwyddyn 6.
Bydd aelodau o'r cor yn mynd ar daith i Lundain i weld y Lion King.
(Gadael am 10:30 y bore)

Dydd Mercher:
Clwb yr Urdd ar gyfer blynyddoedd 3 a 4.
Bydd y rheiny sydd ar y daith i Lundain yn dychwelyd.
(Gobeithiwn fod yn ol erbyn 5 ond cysylltwch gyda ni drwy ffonio rhif symudol yr ysgol er mwyn cadarnhau'r amser.)

Dydd Iau:
Diwrnod streic yr NUT.
Bydd rhai dosbarthiadau ar gau heddiw.
Dim Clwb TGCh.

Dydd Gwener:
Clwb darllen ar gyfer blynyddoedd 5 a 6 yn ystod amser cinio.

Gwasanaeth blynyddoedd 1 a 2.
Rhieni Blwyddyn 1: Bore - 10:00.
Rhieni Blwyddyn 2: Prynhawn - 2:00.

Diolch.