Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Haf 2011:

Haf 2011:

24th June 2011

Dyddiadau a digwyddiadau

24-6-11
Ymweliad Blwyddyn 6 – Ysgol Gyfun Gwynllyw – visit

28-6-11
Taith y Côr i Lundain / School Choir trip to London (Lion King)

30-6-11
Streic NUT / NUT Strike (see previous letter)

01-7-11
Gwasanaeth Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 and 2 Assembly
(Blwyddyn 1/ Year 1 – 10.00am / Blwyddyn 2/Year 2 – 2pm)

05-7-11
Rhieni yn derbyn Adroddiadau / Parents to receive Pupils’ Reports

06-7-11
Mabolgampau / School Sports Day

07-7-11
Mabolgampau Blwyddyn 6 - Ysgol Gyfun Gwynllyw – Sports Day

07-7-11
Gwasanaeth Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception Assembly
10am – Morning Nursery and Mrs Sennitt
2pm Afternoon Nursery and Miss Thomas

08-7-11
Mabolgampau (2ail ddyddiad os oes angen)
Sports Day (2nd date if needed due to weather)

12-7-11
Noson Agored / Open Evening

12-7-11
Trip Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6 School Trip
(Cardiff International Pool and Cinema)

13-7-11
Trip Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4 School Trip
(Cinema and Bowling – Cardiff Bay)

14-7-11
Picnic Meithrin / Nursery Picnic

14-7-11
Noson Blwyddyn 6 / Year 6 end of year treat (Bowlplex)

15-7-11
Trip Dosbarth Derbyn / Reception Class Trip (Walnut Tree Farm Park)

15-7-11
Ffair Haf / Summer Fayre

18-7-11
Trip Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 and 2 School Trip (Cardiff Bay and Penarth)

19-7-11
Diwrnod yn y dosbarth newydd / A day with your new class.

20-7-11
Gwasanaeth Ffarwelio a Blwyddyn 6 / Year 6 Farewell Assembly

21-7-11
Diwrnod olaf y tymor (cau am 3.30pm) – Thursday
Last day of term (close at 3.30pm) - ThursdayDiwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd / Staff Training Day – 5/9/11

Y disgyblion i ddychwelyd i’r ysgol ar Ddydd Mawrth y 6ed o Fedi
Pupils to return to school on Tuesday the 6th of September

Noson Agored Tymor yr Hydref / Autumn Term Open Evening – 26/9/11 and 27/9/11

Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd / Staff Training Day – 30/9/11