Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Digwyddiadau Blwyddyn 6:

Digwyddiadau Blwyddyn 6:

4th July 2014

Dyma ddyddiadau pwysig ar gyfer diwedd y flwyddyn:

11.7.2014:
Bydd y band Bandana yn perfformio i ddisgyblion blwyddyn 6 yn neuadd yr ysgol yn y prynhawn. Bydd yr ysgol yn darparu cinio am ddim i’r disgyblion ar y diwrnod hwn. Gall y disgyblion wisgo dillad eu hunain ar y diwrnod.

14.7.2014:
Mabolgampau Gwynllyw yn Stadiwm Cwmbrân. 10-2. Gall y disgyblion wisgo dillad chwaraeon i’r ysgol. Bydd angen pecyn cinio, digon o ddŵr, eli haul a het haul ar y disgyblion.

17.7.2014:
Gwasanaeth gadael blwyddyn 6. 9:10 yn y bore yn neuadd yr ysgol.

Ar ôl ysgol: Bowlio – mwy o fanylion i ddilyn.

18.7.2014:
Diwrnod olaf yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân. (Ysgol yn gorffen am 2 o’r gloch.)