Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

7th July 2014

Dyma rai o'r pethau fydd yn digwydd yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân yr wythnos hon:

Dydd Mawrth:

Dim clybiau ar ôl ysgol.

Cwrs beicio ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 tan 4:30.

Gwasanaeth Derbyn. 9:10.

Dydd Mercher:

Gwasanaeth Derbyn. 9:10.

Dim Clwb yr Urdd.

Trip Blynyddoedd 5 a 6.
(Gwisg ysgol)

Dydd Iau:

STREIC.

Dim ymarfer côr ar ôl ysgol.

Dydd Gwener:

Trip Blynyddoedd 1 a 2.
(Gwisg ysgol)

Stondin hufen iâ PTA ar iard yr ysgol. 3:30.

Diolch yn fawr.