Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Beicio 2014:

Beicio 2014:

8th July 2014

Bydd y prawf beicio yn digwydd dydd Iau nesaf (Gorffennaf 17eg) yn yr ysgol.

Fydd dim gwers beicio ar ôl ysgol nos Fawrth nesaf ond gofynnwn yn garedig i’r disgyblion ddod â’r beic i’r ysgol ddydd Iau.

Bydd y prawf yn digwydd yn ystod amser ysgol felly gall y disgyblion fynd adre ar ddiwedd y dydd fel arfer. Os ydych chi am i nhw fynd adref ar eu beic, gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.

Diolch.