Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Ffair Haf:

Ffair Haf:

2nd July 2014

Bydd y Ffair Haf yn digwydd brynhawn dydd Gwener ar ôl ysgol:

Bydd y Ffair o flaen yr ysgol ar y cae.

Os oes gennych chi unrhyw gyfraniadau megis bagiau o losin, hen lyfrau neu gwobrau i'r raffl, byddwn yn ddiolchgar iawn.

Os oes unrhyw amser gyda chi i roi er mwy helpu gyda gosod y ffair, helpu ar stondin neu helpu i glirio, cysylltwch gydag aelod o'r PTA.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno.

Diolch yn fawr iawn.