Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2008/09

Iechyd a Diogelwch

15th July 2009

Newyddion Darllenwch fwy...

Llongyfarchiadau i'r ysgol!

Llongyfarchiadau i'r ysgol!

6th July 2009

Mae'r ysgol wedi'i gwobrwyo â thri thystysgrif eleni: Darllenwch fwy...

Diwrnod hyfforddiant mewn swydd:

Diwrnod hyfforddiant mewn swydd:

26th June 2009

Bydd yr ysgol ar gau ddydd Llun (Mehefin 29ain) o ganlyniad i ddiwrnod hyfforddi athrawon. Darllenwch fwy...

Mabolgampau'r Urdd:

Mabolgampau'r Urdd:

26th June 2009

Llongyfarchiadau mawr i bob plentyn gymerodd rhan ym mabolgampau'r Urdd nos Fercher. Darllenwch fwy...

Mabolgampau:

Mabolgampau:

24th June 2009

Diolch i bawb am eu cefnogaeth yn ystod y mabolgampau ddoe. Darllenwch fwy...