Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Hwyl fawr a phob lwc:

Hwyl fawr a phob lwc:

18th July 2015

Rydyn ni'n dymuno pob lwc i bob un o ddisgyblion blwyddyn 6 sy'n ein gadael ni eleni.

Mae'r disgyblion wedi gweithio'n galed yn ystod eu hamser yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân ac rydyn ni'n falch iawn o bob un ohonynt.

Bydd drysau ein hysgol wastad at agor i bob un ohonynt.

Pob lwc i chi gyd.