Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Bake Off Tafwyl:

Bake Off Tafwyl:

5th July 2015

Da iawn i Nell yng nghystadleuaeth Bake Off Tafwyl bore 'ma.

Roedd Nell wedi bod yn brysur yn pobi a chymerodd hi ran yn y gystadleuaeth yng Nghastell Caerdydd bore 'ma.

Da iawn Nell.