Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2013/14

Mabolgampau:

Mabolgampau:

11th June 2014

Gohirio'r Mabolgampau tan yfory. Darllenwch fwy...

Cyfarfod ar gyfer rhieni blwyddyn 6 yng Ngwynllyw.

Cyfarfod ar gyfer rhieni blwyddyn 6 yng Ngwynllyw.

10th June 2014

Bydd cyfarfod ar gyfer rhieni blwyddyn 6 yn Ysgol Gyfun Gwynllyw ar Fehefin 26ain. Darllenwch fwy...

Diwrnod Agored ar gyfer rhieni blwyddyn 5 yn Ysgol Gyfun Gwynllyw.

Diwrnod Agored ar gyfer rhieni blwyddyn 5 yn Ysgol Gyfun Gwynllyw.

10th June 2014

Bydd rhieni disgyblion blwyddyn 5 yn derbyn llythyr heno yn eu gwahodd i ddiwrnod agored yn Ysgol Gyfun Gwynllyw. Darllenwch fwy...

Mabolgampau:

Mabolgampau:

10th June 2014

Os ydy’r tywydd yn ffafriol yfory, bydd Mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen yn mynd yn ei flaen a bydd mabolgampau Cyfnod Allweddol 2 yn mynd ymlaen ddydd Gwener os ydy hi’n braf. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

9th June 2014

Dyma rai o'r pethau fydd yn digwydd yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân yr wythnos hon: Darllenwch fwy...