Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau 2013/14

Disgo PTA:

Disgo PTA:

19th May 2014

Cynhelir disgo nos Iau yn neuadd yr ysgol rhwng 6:30 a 7:30. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Eisteddfod:

Trefniadau'r Eisteddfod:

19th May 2014

Dyma'r trefniadau ar gyfer y disgyblion sydd DDIM yn teithio gyda'r ysgol i'r Bala. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Eisteddfod:

Trefniadau'r Eisteddfod:

19th May 2014

Mae'r wybodaeth hon i'r rheiny sydd YN teithio i'r Eisteddfod gyda'r ysgol: Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

19th May 2014

Dyma rai o'r pethau fydd yn digwydd yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân yr wythnos hon: Darllenwch fwy...

Stondin Hufen Iâ:

Stondin Hufen Iâ:

15th May 2014

Bydd y PTA yn cynnal stondin hufen iâ ar iard yr ysgol brynhawn 'fory am 3:30. Darllenwch fwy...