Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau

Diwrnod Byddwch yn Llachar:

Diwrnod Byddwch yn Llachar:

21st November 2018

Diolch i bawb ddaeth i'r ysgol yn eu dillad llachar heddiw. Darllenwch fwy...

Gwobr Efydd Sustrans Cymru:

Gwobr Efydd Sustrans Cymru:

21st November 2018

Da iawn i bawb sydd wedi gweithio mor galed i gael y wobr. Darllenwch fwy...

Taith blynyddoedd 3 a 4 i Eglwys Sant Gabriel:

Taith blynyddoedd 3 a 4 i Eglwys Sant Gabriel:

21st November 2018

Aeth rhai o ddisgyblion blynyddoedd 3 a 4 i Eglwys Sant Gabriel heddiw. Darllenwch fwy...

Diwrnod Eco Torfaen:

Diwrnod Eco Torfaen:

20th November 2018

Aeth rhai o aelodau o'r Eco-bwyllgor i Ganolfan Hamdden Pontypwl am y diwrnod heddiw. Darllenwch fwy...

Gwersi Cymraeg yn Ysgol Coed Eva:

Gwersi Cymraeg yn Ysgol Coed Eva:

19th November 2018

Dros yr wythnosau diwethaf, byddwn yn gweithio'n agos gyda disgyblion blwyddyn 5 Ysgol Coed Eva. Darllenwch fwy...