Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau

Gwaith y Cyngor Ysgol:

Gwaith y Cyngor Ysgol:

4th December 2018

Mae'r Cyngor Ysgol wedi bod yn brysur yn trefnu diwrnod gwisg anffurfiol i gefnogi ein banc bwyd lleol. Darllenwch fwy...

Ymweliad blynyddoedd 4/5 gyda'r Eglwys leol:

Ymweliad blynyddoedd 4/5 gyda'r Eglwys leol:

4th December 2018

Aeth disgyblion dosbarth Miss Heledd Williams ar daith i Eglwys Sant Gabriel bore 'ma. Darllenwch fwy...

Gweithdy Lego blynyddoedd 3 a 4:

Gweithdy Lego blynyddoedd 3 a 4:

29th November 2018

Roedd disgyblion blynyddoedd 3 a 4 yn ddigon ffodus i gymryd rhan mewn gweithdy lego heddiw. Darllenwch fwy...

Prynhawn Lles:

Prynhawn Lles:

29th November 2018

Yn ystod yr wythnos, mae pob dosbarth wedi dysgu am y corff a rheol 'Pants' y NSPCC. Darllenwch fwy...

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

29th November 2018

Dyma'r trefniadau ar gyfer wythnos nesaf yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân: Darllenwch fwy...