Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Canmlwyddiant yr Urdd:

Canmlwyddiant yr Urdd:

7th January 2022

Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn paratoi at ddathliadau 100 mlynedd yr Urdd.

Bydd pawb yn yr ysgol yn dysgu cân ‘Hei Mr Urdd!’ felly, i’w ymarfer adref, isod ceir dolen i'r fersiwn sain.

Ceir copi o’r geiriau ar y wefan hefyd. (O dan 'Llythyron Adref')

Ar ddydd Mawrth, Ionawr 25ain, gall y disgyblion ddod i'r ysgol yn eu dillad coch, gwyn a gwydd.
(Manylion i ddilyn.)

Diolch yn fawr.