Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Mis Medi:

Mis Medi:

24th August 2021

Edrychwn ymlaen at groesawu'r disgyblion yn ôl i'r ysgol ar ddydd Llun, Medi'r 6ed.

Bydd pob disgybl yn dechrau yn ôl yn yr ysgol ar ddydd Llun, Medi'r 6ed ac edrychwn ymlaen yn fawr at eu gweld i gyd.

Cofiwch ddiweddaru eich gosodiadau Schoop a dewis athro dosbarth newydd eich plentyn.

Schoop (10319) - Fy Schoop - Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Gosodiadau - Newid grwpiau

* Sylwch fod Miss Katie Thomas nawr yn Mrs Aubrey. *

Diolch yn fawr.