Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Gwybodaeth bwysig ar gyfer mis Ionawr:

Gwybodaeth bwysig ar gyfer mis Ionawr:

18th December 2020

Gwnewch yn siwr eich bod chi'n darllen y llythyr pwysig yn y rhan 'Llythyron Adref' os gwelwch yn dda.

Datganiad gan Gyngor Torfaen ar ddychwelyd i addysg ym mis Ionawr:

Yn dilyn trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru a CLlLC, bydd y tymor ysgol newydd yn dechrau ar y 4ydd o Ionawr ar gyfer dysgu cyfunol yn holl ysgolion Torfaen am yr wythnos gyntaf.

Disgwyliwn y bydd yr holl ysgolion yn Nhorfaen yn dysgu mwyafrif eu disgyblion wyneb yn wyneb o ddydd Llun, 11eg o Ionawr.

Darllenwch y llythyr llawn am fwy o wybodaeth.

Diolch yn fawr.