Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Achub y Plant:

Achub y Plant:

16th December 2020

Diolch yn fawr iawn i bawb gyfrannod tuag at 'Achub y Plant'.

Y cyfanswm a godwyd ar ein diwrnod siwmperi Nadolig oedd £165 felly diolch yn fawr iawn i bawb.

Diolch.