Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Gwefan Gwaith Cartref yr ysgol - Cyfnod Allweddol 2:

Gwefan Gwaith Cartref yr ysgol - Cyfnod Allweddol 2:

18th September 2020

Wrth i ni barhau gyda’n dull dysgu cyfunol, bydd y gwaith cartref yn cael ei uwch lwytho i wefan gwaith cartref yr ysgol bob dydd Gwener.

Mae gan bob dosbarth dudalen ei hunan. Os oes yn rhaid i unrhyw ddisgyblion hunan ynysu, bydd gwaith yn cael ei uwch lwytho i dudalen y dosbarth iddynt gwblhau adref.

Isod ceir dolen i dudalen bob dosbarth yng Nghyfnod Allweddol 2.

Diolch yn fawr.