Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Ail-agor ysgolion:

Ail-agor ysgolion:

11th June 2020

Mae llythyr pwysig wedi mynd allan heddiw, ynglŷn ag ailagor ysgolion.

Cyfeiriwch at ran 'Llythyron Adrefl' y wefan neu at schoop i weld y llythyron a anfonwyd gennym.

Llenwch yr holiadur isod ar gyfer pob disgybl sydd gennych yn yr ysgol.

Diolch yn fawr.