Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Teithiau i Sainsbury's:

Teithiau i Sainsbury's:

21st January 2020

Bydd pob dosbarth o'r derbyn i flwyddyn 6 yn ymweld â Sainsbury's am sesiwn yr wythnos hon.

I gyd-fynd â'n thema ar gyfer mis Ionawr, bydd pob dosbarth yn ymweld â Sainsbury's, Cwmbrân yr wythnos hon ar gyfer sesiwn. Bydd tasgau gwahanol yn cael eu gosod i'r disgyblion pan fyddan nhw'n ymweld â'r siop, i gyd yn cynnwys pethau'n ymwneud gyda bwyd a phrisiau bwyd ac ati.

Rydym yn ddiolchgar iawn i Sainsbury's am eu holl waith caled gyda'r gwaith trefnu.

Diolch yn fawr.