Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Diwrnod sbardun:

Diwrnod sbardun:

7th January 2020

Mae heddiw yn nodi dechrau ein diwrnod sbardun, yn seiliedig ar ein thema newydd, 'Bwydigedig'.

Heddiw, bydd y disgyblion yn ymweld â 7 dosbarth gwahanol lle byddant yn dysgu am grŵp bwyd gwahanol ym mhob un. Nod y diwrnod yw i'r disgyblion ddysgu am ddeiet cytbwys a'r hyn y mae angen i ni ei fwyta er mwyn cadw'n iach.

I weld mwy o wybodaeth am y canllaw bwyta'n iach, gweler y ddolen isod.

Diolch.