Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyflwyniadau gwrth-fwlio:

Cyflwyniadau gwrth-fwlio:

19th November 2019

Mae disgyblion blwyddyn 6 wedi bod yn brysur yn addysgu'r disgyblion am wrth-fwlio prynhawn 'ma.

Aeth y disgyblion i bob dosbarth yng Nghyfnod Allweddl 2 ac i ddosbarthiadau blwyddyn 2 i roi cyflwyniad a gosod tasg ar wrth wrth-fwlio. Mae'r disgyblion wedi gweithio mor galed ac rydyn ni'n falch iawn ohonyn nhw i gyd.

Da iawn.