Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Codi arian ar gyfer elusennau:

Codi arian ar gyfer elusennau:

15th November 2019

Diolch i bawb am eich holl gyfraniadau heddiw.

Rydym wedi cynnal dau ddiwrnod elusennol yr wythnos hon, y ddau wedi'u trefnu gan y Cyngor Ysgol.

Y cyfanswm o arian a godwyd yr wythnos hon oedd £640 felly byddwn yn rhannu'r arian rhwng Plant Mewn Angen (£320) a JDRF (£320), elusen sy'n ymchwilio i Diabetes Math 1.

Diolch yn fawr iawn i bawb.