Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Drama 'Swyn y Senedd':

Drama 'Swyn y Senedd':

4th November 2019

Roedd disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn ddigon lwcus i wylio drama am y Senedd heddiw.

Fel rhan o'n gwaith ar y Cynulliad Cenedlaethol, mwynhaodd disgyblion blwyddyn 5 a 6 berfformiad o 'swyn y Senedd' bore yma. Dysgodd y disgyblion am ddatganoli ac am hanes y Cynulliad yma yng Nghymru.

Diolch yn fawr i gwmni 'Mewn cymeriad'.

Diolch.