Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Cyhoeddiadau

Trefniadau'r Wythnos:

Trefniadau'r Wythnos:

17th January 2019

Dyma'r trefniadau ar gyfer wythnos nesaf yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân. Darllenwch fwy...

Sesiynau rygbi ar gyfer disgyblion blwyddyn 5 a 6:

Sesiynau rygbi ar gyfer disgyblion blwyddyn 5 a 6:

18th January 2019

Derbyniodd y disgyblion sesiwn rygbi ychwanegol y bore yma fel rhan o'n Her Ionawr. Darllenwch fwy...

Sesiynau 'Bwt camp':

Sesiynau 'Bwt camp':

17th January 2019

Diolch i gwmni 'Be the best military fitness' am gynnal sesiynau gyda'r disgyblion yr wythnos hon. Darllenwch fwy...

Sesiynau 'Cheerleading':

Sesiynau 'Cheerleading':

17th January 2019

Diolch yn fawr i'r 'South Wales Saints' am ddod i gynnal gweithdai gyda'r disgyblion ddoe. Darllenwch fwy...

Disgo'r Gymdeithas Rieni ac Athrawon:

Disgo'r Gymdeithas Rieni ac Athrawon:

16th January 2019

Mae aelodau'r PTA wedi trefnu disgo ' Santes Dwynwen ' ar gyfer yr wythnos nesaf. Darllenwch fwy...