Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Gwyliau'r Pasg:

Gwyliau'r Pasg:

4th April 2022

Byddwn yn gorffen ar gyfer gwyliau'r Pasg ddydd Gwener.

Bydd pythefnos o wyliau ar gyfer y Pasg a bydd y disgyblion yn dychwelyd i'r ysgol ar ddydd Llun, Ebrill 25ain.

Diolch yn fawr.