Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Dyddiad i'r dyddiadur: Diolchgarwch

Dyddiad i'r dyddiadur: Diolchgarwch

8th October 2021

Fel rhan o'n dathliadau diolchgarwch, mae'r cyngor ysgol wedi penderfynu casglu ar gyfer y banc bwyd lleol.

Bydd y banc bwyd yn ddiolchgar am unrhyw duniau neu eitemau ymolchi ond maent yn enwedig yn fyr o duniau o bysgod, sudd ffrwythau, te a choffi.

Gofynnwn yn garedig i chi anfon unrhyw roddion i mewn gyda'ch plant/plentyn erbyn yr 20fed o Hydref.  

Diolch yn FAWR.