Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Gwyliau'r Pasg:

Gwyliau'r Pasg:

25th March 2021

Byddwn yn cau ar gyfer pythefnos o wyliau Pasg ar ddydd Gwener, Mawrth 26ain.

Bydd yr ysgol yn ail agor ar gyfer y disgyblion ar ddydd Llun, Ebrill 12fed.

Byddwn yn dal i ddarparu pecyn brechdanau fel yr opsiwn ar gyfer cinio ysgol, a gallwch dalu am hwn drwy'r sianeli arferol. Byddwn yn monitro’r sefyllfa ac yn ail gyflwyno cinio poeth a stondin salad pan mae’n ymarferol i wneud hynny.

Diolch yn fawr.