Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Gwefan Gwaith Cartref yr ysgol - Y Cyfnod Sylfaen:

Gwefan Gwaith Cartref yr ysgol - Y Cyfnod Sylfaen:

1st November 2020

Wrth i ni barhau gyda’n dull dysgu cyfunol, bydd y gwaith cartref yn cael ei uwch lwytho i wefan gwaith cartref yr ysgol bob dydd Gwener.

Mae gan bob dosbarth dudalen ei hunan. Os oes yn rhaid i unrhyw ddisgyblion hunan ynysu, bydd gwaith yn cael ei uwch lwytho i dudalen y dosbarth iddynt gwblhau adref.

Isod ceir dolen i dudalen bob dosbarth yn y Cyfnod Sylfaen.

Diolch yn fawr.