Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd:

Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd:

16th October 2020

Neges atgoffa: Bydd yr ysgol ar gau i'r disgyblion ar ddydd Llun, Tachwedd 2il.

Bydd yr ysgol ar gau i bob disgybl rhwng Hydref 26ain - 30ain am wythnos o wyliau hanner tymor. Byddant yn dychwelyd i'r ysgol ddydd Mawrth, Tachwedd 3ydd.

Diolch yn fawr.