Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Dychwelyd i'r ysgol:

Dychwelyd i'r ysgol:

28th June 2020

Gweler isod neges gan Miss Evans am ddychwelyd i'r ysgol:

Annwyl Riant / Warcheidwad

Gofynnwn yn garedig i chi wylio'r cyflwyniad byr hwn gyda'ch plentyn/plant sy'n egluro rhai o'r newidiadau rydym wedi'u gwneud i'n hysgol a sut rydym yn cyrraedd ac yn gadael safle'r ysgol. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu Grŵp 1 yfory ynghyd â'r rhai sydd â lle yn ein darpariaeth hwb. Byddwch i gyd wedi derbyn e-bost yn rhoi cyfarwyddiadau clir o ran amseroedd cyrraedd a chasglu a pha ddiwrnodau y dylai eich plentyn / plant eu mynychu.

Miss Evans a holl staff Ysgol Gymraeg Cwmbrân